Arviointi- ja kehittämispalvelut

Nosta turvallisuus uudelle tasolle

Arviointi- ja kehittämispalveluvalikoimamme sisältää monia konkreettisia kehittämistapoja, jotka toteutetaan organisaation kanssa yhteistyössä turvallisuuskulttuurin rakentamiseen ja ylläpitoon.

Asiantuntijamme tarjoavat seuraavia asiantuntijapalveluja

Työnantajan tulee käyttöasetuksen (403/2008) mukaan arvioida koneen vaaratekijöistä työntekijöille tai muille henkilöryhmille aiheutuvat riskit. Riskinarviointi tulee toteuttaa yhteistyössä yrityksen johdon, työsuojeluhenkilöstön, työntekijöiden sekä työterveyshuollon kanssa. Turva Manager Oy:n turvallisuusasiantuntijan tarjoavat apua koneiden riskinarvioinnissa.

Työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat vaara- ja haittatekijät tulee työpaikalla selvittää järjestelmällisesti. Mikäli vaaroja ei voida kokonaan poistaa, arvioidaan niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle eli riskin suuruus ja toteutetaan toimenpiteet, joilla riski pienennetään hallittavalle tasolle tai poistetaan kokonaan. Asiantuntijamme voi johtaa esimerkiksi organisaation riskien arviointiryhmää, jolloin toimintaan saadaan järjestelmällisyyttä ja asiantuntemusta.

Työsuojelurahaston kehittämisavustus on tarkoitettu auttamaan työpaikkoja ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkimisessa. Sen avulla voi saada tukea juuri työpaikan kannalta tärkeisiin kehittämiskohteisiin. Kehittämisavustus kattaa puolet ulkopuolisen asiantuntijan palkkioista ja matkakuluista. Kehittämishankkeissa sovelletaan tutkittua tietoa käytäntöön. Tavoitteena on tukea työpaikan kehittämistä sellaisen toimivan, tuottavan ja turvallisen työympäristön aikaansaamiseksi, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy.

Turva Manager Oy:n turvallisuusasiantuntijat tarjoavat apuaan kehittämisavustuksen hakemiseen ja kehittämishankkeen läpiviemiseen.

Safety24-ohjelmisto jatkuvan HSEQ-arviointien tukena

Safety24 -sovelluksen avulla voidaan tehdä kaikki yrityksen HSEQ-arvioinnit. Sovelluksen avulla määritellyt tehtävät vastuuhenkilöineen sekä aikatauluineen pysyvät seurannassa ja toimenpiteiden toteutumisen seuranta on helppo suorittaa esimerkiksi kuukausittain suoritettavissa katselmuksissa.

Safety24-turvallisuusohjelmisto soveltuu käytännössä kaikenlaisten tarkastuslistojen ja auditointien suorittamiseen. Tähän mennessä sitä on käytetty mm. TR-mittarin, Elmeri/Elmeri+ ja Lean 5S auditoinneissa. Auditoinneista muodostetaan selkeä raportti. Raportissa on mukana myös vertailutieto edelliseen auditointiin ja indikaatio siitä mihin suuntaan ollaan menossa.

KIINNOSTUNUT?

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja tai pyydä tarjous.