Paloturvallisuus

Tarvitseeko yrityksesi apua räjähdysasiakirjan tai tulityösuunnitelman laadintaan?

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA

Räjähdysvaaran arvioinnissa on syytä nojata Turva Manager Oy:n turvallisuusasiantuntijoiden ammattilaisten apuun.

Laadimme räjähdyssuojausasiakirjat niin uusiin kohteisiin kuin vanhoinkin tiloihin. Aikaa räjähdyssuojausasiakirjan laatimiseen menee tyypillisesti pienessä yrityksessä yhdestä kahteen päivään ja isoimmissa yrityksissä luonnollisesti enemmän.

TULITYÖSUUNNITELMA

Vakuutuksenottajalla on oltava kirjallinen tulityösuunnitelma. Turva Manager Oy:ltä saatte ammattimaisesti tehdyt tulityösuunnitelmat.

Ammattimaisesti tehdyllä tulityösuunnitelmalla varmistetaan turvallisuus ja että vahingon sattuessa korvauksen määrää ei vähennetä tai evätä.

Tarvitseeko yrityksesi tulityösuunnitelman?