Safety24-ohjelmisto tarjoaa yritykselle kokonaisvaltaisen ja helppokäyttöisen selainkäyttöisen mobiilioptimoidun työkalun, jolla voit suunnitella ja toteuttaa työturvallisuuden, paloturvallisuuden, kemikaaliturvallisuuden ja jatkuvan parantamisen johtamista.

Palvelumme sisältää laajan valikoiman hyödyllisiä turvallisuuden työkaluja yhdeksi kokonaisuudeksi koottuna. Sovellus on käytettävissä 24/7. Sovelluksen pystyy integroimaan yritysten muihin järjestelmiin.

Safety24 sisältää hyödyllysiä työkaluja turvallisuuden hallintaan

Safety24-ohjelmiston avulla voit tehdä mm. riskien arvioinnit, turvakierrokset, turvallisuushavainnot, tulityöluvat, kemikaaliluettelot, käyttöturvallisuustiedotteet, tapaturmailmoitukset ja -tutkinnat, turvaohjeet ja koneiden riskien arvioinnit yhdellä palvelulla. Ohjelmistolla sitoutat yrityksen koko henkilöstön työpaikan yhteisen turvallisuuden kehittämiseen.

Turvakierrokset / auditoinnit

Auditoinnit ja tarkistuslistat -toiminto on suunniteltu ja toteutettu alusta lähtien mahdollisimman mobiiliystävälliseksi ja helppokäyttöiseksi. Järjestelmästä löytyy valmiina esimerkiksi Elmeri/Elmeri+, TR, Lean 5S ja se soveltuu käytännössä kaikenlaisten tarkastuslistojen täyttämiseen ja auditointien suorittamiseen.

Selkeiden raporttien avulla arvioinnin kohteen kokonaistilanne on helppo hahmottaa ja niissä on mukana myös vertailutieto edelliseen auditointiin ja indikaatio mihin suuntaan ollaan menossa.

Jatkuva kehittyminen

Safety24-ohjelmisto sisältää erittäin monipuolisen jatkuvan kehittymisen palvelun toiminnallisuuden. Tämä palvelukokonaisuuden avulla yritys saa konkreettisia parannusideoita vietyä eteenpäin niin laadun kuin työturvallisuuden ja ympäristön suhteen.

Kehittämistoimenpiteiden tekeminen ei ole sattumanvarasta vaan tapahtuu tehokkaasti ja tuloksellisesti ohjatun prosessin avulla.

Vaarojen tunnistaminen ja riskikartoitukset

Työnantajan velvollisuus on tarkkailla jatkuvasti työympäristöä ja järjestelmällisesti selvitettävä työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä arvioida niiden riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle.

Järjestelmää voi käyttää vaarojen tunnistamisesta, riskin suuruuden arviointiin ja sillä voi määrittää riskeille korjaavat toimenpiteet, aikatauluttaa ne ja määrittää korjaaville toimenpiteille vastuuhenkilöt.

Tapaturmailmoitukset

Tee ja hallitse tapaturmailmoituksia, käsittele, tutki juurisyyt ja korjaa ja seuraa tapaturmatilastoja.

Järjestelmämme kautta on helppoa ja nopeaa lisätä tapaturmatiedot järjestelmään ja tulostaa siitä vahingoittuneen matkaan vakuutustodistus. Tapaturmatietojen täydentyessä voidaan ilmoitus siirtää sähköisesti vakuutusyhtiön järjestelmään (IF tai Fennia) tai vaihtoehtoisesti tapaturmailmoitus voidaan lähettää sähköpostilla vakuutusyhtiöön.

Järjestelmässä on valmiit mittarit ja visualisoinnit automaattisesti tapaturmien määrille ja tapaturmataajuudelle (TRI, LTA1 ja LTA4). Mittareiden ja raporttien avulla päästää näkemään helposti työturvallisuuden kehittymisen suunta.

Turvallisuushavainnot

Järjestelmän avulla henkilöstö pystyy tehdä turvallisuushavainnot ja läheltä piti-ilmoitukset helposti kaikilla mobiililaitteilla. Myös valokuvien liittäminen havaintoilmoitukseen onnistuu vaivattomasti kaikilla mobiililaitteilla. Ilmoituksen voi kännykän kautta tehdä muutamassa sekunnissa.

Järjestelmän avulla turvallisuushavaintojen käsittelyä on vaivatonta edistää ohjaamalla havainnon käsittely määritetylle vastuuhenkilölle. Havainnon käsittelyä varten voidaan palveluun luoda oletustyönkulkuja, jolloin turvallisuushavainnon läpivienti on tehokasta ja nopeaa.

Järjestelmä sisältää erittäin monipuoliset raportit, seurannat ja yhteenvedot.

Turvaohjeet / dokumentit / videot

SAFETY24-järjestelmän ansiosta turvallisuustiedot ovat kaikkien käyttäjien ulottuvilla ajantasaisina ajasta ja paikasta riippumatta.

Kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuus­tiedotteet

Järjestelmämme avulla käyttöturvatiedotteiden, kemikaalien hallinta ja käyttö ovat tehokasta ja nopeaa. Palvelussamme on myös mukana kemikaaliriskien arviointimenettely. Kemikaalien riskitekijät voidaan arvioida myös haluttujen työpisteiden osalta.

Tulityöluvat

Sähköisen tulityöluvan avulla voidaan parantaa turvallisuutta ja säästää resursseja. Mobiilisovelluksen myötä tulityöluvat voidaan myöntää saman tien paikan päällä. Tarvittaessa lupa voidaan tietysti myös tulostaa paperille ja toimittaa siinä muodossa luvan tarvitsijalle. Järjestelmä näyttää alueella tulevat, parhaillaan käynnissä olevat, jälkivartioinnissa olevat ja kokonaan päättyneet tulityöt.

Kunnossapito­ilmoitukset

Työnantajan on varmistettava, että käytössä olevat koneet ja työvälineet pysyvät säännöllisen huollon ja kunnossapidon avulla toimintakuntoisina ja turvallisena koko käyttöiän ajan.

Jatkuvan kehittymisen palveluosio sisältää mahdollisuuden kunnossapitoilmoitusten tekemiseen. Tämä palvelee varsinkin asiakkaita, joilla ei ole kattavaa mobiilikäyttöistä kunnossapitojärjestelmää.

GDPR-yhteensopiva

Järjestelmämme täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kokeile ilmaiseksi ja tutustu SAFETY24-järjestelmää

Tarjoamme kahden kuukauden koekäyttöjakson ilman mitään sitoutumista 100% takuulla.

Pienkuva

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous

Henry Aunio
Turvallisuusasiantuntija
henry.aunio@turvamanager.fi
+358 440 911 006