Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turva Manager Oy
Y-tunnus: 3116787-4
Kuhilastie 18
20780 Kaarina

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Henry Aunio
Turva Manager Oy
Kuhilastie 18
20780 Kaarina
Puhelin 0440 911 006
henry.aunio@turvamanager.fi

3. Rekisterin nimi

Turva Manager Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Turva Manager Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely koulutus- ja konsultointipalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Turva Manager Oy:n kurssi- ja koulutustiedottamisen suuntaaminen, Turva Manager Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Turva Manager Oy:n viestimien ja palvelujen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Kortin/todistuksen postitusosoite
  • Laskutus- ja osoitetiedot sähköpostiosoitteineen sekä puhelinnumeroineen
  • Osallistujan kurssitiedot: osallistumisaika, pätevöitymisaika ja -arvosana, kokeen kesto, pätevyyden loppumisaika
  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Turva Manager Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakastietoja ei luovuteta tai siirretä Turva Manager Oy:n tai Turva Manager Oy:n palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman asiakkaan pyyntöä, asiakkaan valtuutusta tai lakisääteistä perustetta. Tietoja luovutetaan viranomaisille lain tai viranomaismääräysten edellyttämissä tapauksissa. Turva Manager Oy käyttää asiakasviestintänsä toteuttamisessa kumppaneita. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tiedon korjaaminen

Tietojen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava osoitteeseen Turva Manager Oy, Kuhilastie 18, 20780 Kaarina. Asiakkaan tulee esittää tietojen korjauspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset asiakkaan perustiedot.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi, mikäli viranomainen ei vaadi tietojen säilyttämistä myöhempiä raportointia varten.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Turva Manager Oy:n tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeuksia on rajattu organisaation sisällä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.