TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI

Työsuojelun peruskurssistamme saat varmuutta työsuojelun hallintaan työpaikalla.

Tarvitsetko lisätietoja, miten työsuojeluasioita pitäisi hoitaa omissa työtehtävissä. Työsuojelun peruskurssimme antaa osallistujille hyvän perusvalmiuden työsuojeluvaltuutetun, työsuojeluasiamiehen, työsuojelupäällikön tai esimiehen työsuojelutehtävien asianmukaiseen hoitoon.

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkkien avulla työsuojelua koskevaan lainsäädäntöä, toimijoiden vastuita sekä työsuojeluun liittyvään yhteistoimintaa. Koulutus antaa perustiedot myös työn vaarojen arvioinnista, työkuormituksen hallinnasta, työkyvyn edistämisestä sekä muusta työsuojelusta.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on ensisijaisesti suunnattu työsuojeluhenkilöstölle, mutta se soveltuu myös turvallisuudesta kiinnostuneille esimiehet ja työturvallisuusvastaaville.

KESTO

Koulutus kestää yhden päivän (8 tuntia).

KURSSIHINTA

270 € + alv.
Osallistuja saa sähköisen koulutusmateriaalin.
Koulutuksesta saa todistuksen ja hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit lisukkeineen sekä lounas.

Kurssin sisältö

 • Työsuojelun kehitys ja nykytila
 • Työsuojelun tavoitteet ja työhyvinvoinnin merkitys
 • Työsuojelun taloudellinen merkitys
 • Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus
 • Esimiesten ja työntekijän velvollisuudet ja tehtävät työsuojelussa
 • Työsuojelun yhteistoiminta
 • Lakisääteinen työterveyshuolto
 • Työsuojeluhenkilöstön tehtävät ja oikeudet
  • Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu
  • Työsuojeluasiamies ja työsuojelutoimikunta
 • Työsuojeluhenkilöstön valinta
 • Työsuojeluhenkilörekisteri
 • Riskien arvioinnin toteutus työpaikalla
 • Koneet, työvälineet, sisäinen liikenne, siisteys ja järjestys, työmatkat jne.
 • Fysikaaliset, kemialliset, biologiset tekijät
 • Kuormituksen vaikutus työkyvyttömyyteen ja sairaslomiin
 • Fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus
 • Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn edistämisen tukena
 • Työn mukauttaminen
 • Ammatillinen KIILA-kuntoutus
 • Nolla tapaturma-ajattelu
 • Toiminta työtapaturmissa
 • Työtapaturmien ilmoitusvelvollisuus
 • Lakisääteinen työtapaturvavakuutus
 • Työhön perehdyttämisen ja työnopastuksen merkitys
 • Työsuojelun toimintaohjelma kehittämisen tukena
 • Työpaikalla käytettävät turvallisuusmittarit
 • Hyviä käytäntöjä turvallisuuden kehittämiseen

Tulevat koulutukset

No event found!