Työsuojelu­päällikkö­koulutus

Koulutuksesta saat varmuutta työsuojelupäällikön tehtäviin työpaikalla.

Työsuojelupäällikkö edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa. Hänen tulee olla perehtynyt työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön. Työsuojelupäälliköltä ei vaadita erillistä tutkintoa, mutta hänen tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä.

Työsuojelupäällikkö koulutuksemme antaa hyvän perusvalmiuden tehtävän asianmukaiseen hoitoon. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkkien avulla työsuojelun lähtökohtia, sen tarkoitusta ja tavoitteita, sekä työsuojelupäällikön tehtäviä ja työsuojelun yhteistoimintaa.

Kohderyhmä

Koulutus on ensisijaisesti suunnattu työsuojelupäälliköille, mutta se soveltuu myös turvallisuudesta kiinnostuneille esimiehet ja työturvallisuusvastaaville.

Kesto

Koulutus kestää yhden päivän (8 tuntia).

Kurssihinta

270 € + alv.
Osallistuja saa sähköisen koulutusmateriaalin.
Koulutuksesta saa todistuksen ja hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvit lisukkeineen sekä lounas.

Kurssin sisältö

 • Työsuojelun tavoitteet ja merkitys
 • Nolla tapaturmaperiaate
 • Työturvallisuuslain kehitys ja nykyvaatimukset
 • Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
 • Esimiesten ja työntekijän velvollisuudet ja tehtävät työsuojelussa
 • Työsuojelupäällikön tehtävät
 • Työsuojeluhenkilöiden roolit
 • Yhteistoiminta-asioiden käsittely
 • Työsuojelun toimintaohjelman sisältö
 • Työsuojelun kehittämistarpeet ja toimet
 • Vaarojen ja haittojen tunnistamisen merkitys työsuojelussa
 • Riskien tunnistus ja hallintakeinot
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Työpaikalla käytettävät turvallisuusmittarit
 • Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen
 • Ilmoitusmenettelyt
 • Tutkinnan roolit ja vastuut
 • Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja valvonnan tarkoitus
 • Työsuojeluviranomaisen ja tarkastajan oikeudet
 • Työsuojelutarkastuksessa esitettävät asiakirjat
 • Työterveyshuollon järjestäminen
 • Tietojenantovelvollisuus
 • Työpaikkaselvitys

Tulevat koulutukset

No event found!