NOSTURIN KÄYTTÄJÄ­KOULUTUS

NOSTURIKOULUTUS ANTAA PERUSVALMIUDET TURVALLISEEN NOSTOTYÖSKENTELYYN

Nostotyöt luokitellaan vaaralliseksi työksi ja puutteellisesta osaamisesta johtuvia työtapaturmia sattuu työsuojeluhallinnon mukaan vuosittain runsaasti. Työtapaturmat ovat nostoissa keskimääräistä vakavampia ja niistä aiheutuu myös merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Asianmukaisella opastuksella ja oikeaoppisilla työtavoilla minimoidaan nosto-onnettomuudet.

Valtioneuvoksen käyttöasetuksessa määritellään, että työnantaja on annattava riittävä opastus työvälineiden turvalliseen käyttämiseen. Käyttöasetuksessa määritellään myös monia muita määräyksiä nostotöihin liittyen.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantajan velvollisuutena on tunnistaa nostotyöhön liittyvät olennaiset vaarat ja antaa ohjeet nostojen turvalliseksi suorittamiseksi. Nostoihin liittyvissä työturvallisuustuomiossa vaarojen tunnistamisen ja opastuksen puutteet mainitaan usein tuomioiden perusteluissa.

NOSTOKURSSISSAMME YHDISTYY VAAROJEN TUNNISTUS, KIRJALLISET OHJEET SEKÄ OPASTUS

Nostotyön turvallisuus lähtee siitä, että työssä esiintyvät vaarat tunnistetaan sekä riskit arvioidaan. Näiden pohjalta tehdään tarvittavat toimenpiteet ja ohjeistukset, joilla riskiä minimoidaan sekä opastetaan työntekijät turvallisille työskentelytavoille.

Koulutuspalvelussamme yhdistämme vaarojen tunnistamisen sekä riskien arvioinnin sekä annamme kirjalliset yleisohjeet turvalliseen nostotyöskentelyyn (nosturin ja nostoapuvälineiden käyttöön) sekä annamme tietopuolisen koulutuksen turvallisesta nostotyöskentelystä.

NÄIN NOSTURIKORTTI­KOULUTUS TOTEUTETAAN

Nosturikoulutuksessamme kaiken lähtökohta on yrityksen omat tarpeet. Koulutuspalvelu räätälöidään näiden tarpeiden mukaiseksi. Osioiden painotuksia voidaan muuttaa tai poistaa.

 1. Turvallisuusasiantuntijamme tekee turvallisuusarvioinnin nostotyöskentelyyn yhdessä yrityksen edustajan kanssa. Arvioinnissa hyödynnetään SAFETY24-turvallisuusohjelmistoamme, jolla saadaan nopeasti tehtyä kattava ja selkeä kirjallinen raportti nostotyöskentelyn turvallisuudesta.
 2. Yritykselle annetaan pdf-muodossa kirjalliset yleisohjeet turvalliseen nosturin ja nostoapuvälineiden käyttöön. Näitä yleisohjeita yritys voi hyödyntää tarvittaessa työnopastuksessa.
 3. Tietopuolisessa koulutuksessa ja tarvittaessa myös käytännön harjoittelussa käymme läpi turvallisia toimintamalleja nostotyöskentelyyn. Mielenkiitoisuutta pidetään yllä monipuolisin esimerkkitapauksin, joiden avulla kurssilaiset pystyvät peilaamaan koulutusta omaan tekemiseen.

NOSTURIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Nosturikurssillamme perehdytetään teollisuudessa käytettävien nostureiden (esimerkiksi radio-ohjatut nosturit) ja nostoapuvälineiden käyttäjät turvallisiin työskentelytapoihin. Kurssilla käsitellään taakan kiinnitykseen, painopisteeseen ja kuormitukseen liittyviä asioita sekä nostoapuvälineiden turvalliseen käyttöön ja nostoapuvälineiden tarkastusperiaatteisiin.

 • Nostotöihin liittyvä lainsäädäntö
 • Nosturityypit ja -rakenteet
 • Nosturin turvallinen käyttö
 • Taakan kiinnitys ja nosto
 • Taakan painopisteet
 • Nostoapuvälineet
 • Nostoapuvälineiden valinta ja oikea käyttö
 • Nostoapuvälineiden tarkastus- ja hylkäämisperiaatteet
 • Tarvittaessa nosturin käsittelyharjoitukset

Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan nosturikortti ja todistus, joka on voimassa viisi vuotta.

TILAA YRITYKSELLESI JA HENKILÖKUNNALLE LAADUKAS JA MONIPUOLINEN NOSTURIKOULUTUS

Koulutus toteutetaan asiakkaan tiloissa ja yrityksen omilla nostureilla sekä tarjoilulla. Koulutamme Turun, Helsingin ja Tampereen lähialueilla.

KIINNOSTUNUT?

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja tai pyydä tarjous.