Trukkikortti

TRUKKIKOULUTUS ANTAA PERUSVALMIUDET TURVALLISEEN TRUKKI­TYÖSKENTELYYN

Lainsäädännössä edellytetään, että trukinkuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot työvälineen käyttämiseen sekä hänellä on työnantajan antama kirjallinen trukilla ajamiseen.

Yhä enemmän työturvallisuuslain soveltamisessa on painotettu vaarojen tunnistamista sekä työntekijöille annettavan työnopastuksen merkitystä. Tämä näkyy usein tuomioiden perusteluina työnantajille sekä esimiehille langetuista työturvallisuusrikkomuksissa.

LOIMME PALVELUN, JOSSA YHDISTYY VAAROJEN TUNNISTUS, KIRJALLISET OHJEET SEKÄ OPASTUS

Turvallisuus lähtee siitä, että työssä esiintyvät vaarat tunnistetaan sekä riskit arvioidaan. Näiden pohjalta tehdään toimenpiteet ja ohjeistukset, joilla riskiä minimoidaan sekä opastetaan työntekijät turvallisille toimintatavoille.

Koulutuspalvelussamme yhdistämme vaarojen tunnistamisen sekä riskien arvioinnin sekä annamme kirjalliset yleisohjeet turvalliseen trukkityöskentelyyn sekä annamme tietopuolisen koulutuksen turvallisesta trukkityöskentelystä.

NÄIN TRUKKIKORTTI­KOULUTUS TOTEUTETAAN

Koulutuksessamme kaiken lähtökohta on yrityksen omat tarpeet. Koulutus räätälöidään näiden tarpeiden mukaiseksi. Osioiden painotuksia voidaan muuttaa tai poistaa.

 1. Turvallisuusasiantuntijamme tekee turvallisuuskierroksen trukkityöskentelyyn yhdessä yrityksen edustajan kanssa. Arvioinnissa hyödynnetään SAFETY24-turvallisuusohjelmistoamme, jolla saadaan nopeasti tehtyä kattava ja selkeä kirjallinen raportti trukkityöskentelyn turvallisuudesta.
 2. Yritykselle annetaan pdf-muodossa kirjalliset yleisohjeet (24 sivua) turvalliseen trukkityöskentelyyn. Yleisohjeita yritys voi hyödyntää työnopastuksessa.
 3. Tietopuolisessa koulutuksessa ja tarvittaessa myös käytännön harjoittelussa käymme läpi turvallisia toimintamalleja. Mielenkiitoisuutta pidetään yllä monipuolisin esimerkkitapauksin, joiden avulla kurssilaiset pystyvät peilaamaan koulutusta omaan tekemiseen.

TRUKKIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Trukkityypit ja niiden käyttötarkoitukset
 • Huolto ja tarkastukset
 • Trukin rekisteröinti ja vakuuttaminen
 • Trukin painopisteet ja kaatumisvaarat
 • Turvallinen työskentely trukilla
 • Työympäristön huomiointi
 • Henkilönostot trukilla
 • Tarvittaessa trukin käsittelyharjoitukset

Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneille annetaan trukkikortti ja todistus, joka on voimassa viisi vuotta.

TILAA YRITYKSELLESI JA HENKILÖKUNNALLE LAADUKAS JA MONIPUOLINEN TRUKKIKOULUTUS

Koulutus toteutetaan asiakkaan tiloissa ja yrityksen omilla trukeilla sekä tarjoilulla. Koulutamme Turun, Helsingin ja Tampereen lähialueilla.

KIINNOSTUNUT?

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja tai pyydä tarjous.