Työsuojelupäällikköpalvelu

Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustaja työsuojelun yhteistoiminnassa. Jos työnantaja ei itse hoida tehtävää, hän nimeää tehtävään jonkun edustajansa. Tehtävä voidaan myös ulkoistaa. Ulkoistus on erityisen järkevä vaihtoehto tapauksissa, joissa resursseja ja kompetenssia työsuojelun hoitoon ei omasta yrityksestä löydy.

ULKOISTETTU TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ TUO SÄÄSTÖÄ JA MIELENRAUHAA.

Työsuojelupäällikköpalvelumme on kustannustehokas ja joustava tapa hoitaa yrityksen työsuojelutoimintaa, niin että siihen käytetyt panostukset tuottavat aitoja konkreettisia parannuksia. Ulkoistamisen hyötyjä ovat mm. turvallisuuden systemaattinen kehittäminen, kustannustehokkuus ja ammattimainen toiminta.

Kustannussäästöjä tulee sairauspoissaolojen, vakuutusmaksujen ja vaihtuvuuden pienentymisen myötä. Taloudellisia hyötyjä parantuneesta työturvallisuudesta saadaan, kun henkilöstö toimii tehokkaammin ja laadukkaammin.

Pienkuva

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous

Henry Aunio
Turvallisuusasiantuntija
henry.aunio@turvamanager.fi
+358 440 911 006

Ulkoistamalla työsuojelupäällikön tehtävät Turva Manager Oy:lle yritys voi keskittyä omaan ydintoimintaansa. Työsuojelupäällikkömme ovat perehtyneet ajantasaiseen työturvallisuuslainsäädäntöön sekä osaavat kehittää työpaikkanne turvallisuutta yhdessä yrityksen oman henkilökunnan kanssa. Palvelumme avulla asiakas täyttää kaikki lakisääteiset velvollisuudet sekä autamme yritystä kehittämään turvallisuuskulttuuriaan uudelle tasolle.

Palvelumme mitoitetaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Työsuojelupäällikkömme tehtäväkuvaan kuuluvat muun muassa:

  • työsuojelutietoisuuden parantaminen
  • perehtyminen työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelusäännöksiin sekä osallistuminen työsuojelutarkastuksiin.
  • järjestää, ylläpitää ja kehittää työsuojelun yhteistoimintaa.
  • yhteistyö työntekijöiden, työterveyshuollon ja työsuojeluviranomaisten kanssa
  • ilmoittaa työsuojeluhenkilöt työsuojeluhenkilörekisteriin

Jatkuva parantamisen ideologia on vahvasti kaikessa toiminnassamme mukana, johon Safety24-ohjelmisto soveltuu erittäin hyvin.

Parhaimman hyödyn yritys saa silloin, kun yhdistää työsuojelupäälliköittemme asiantuntemuksen sekä Safety24- turvallisuuden toiminnanohjausjärjestelmän. Safety24-ohjelmisto on markkinoiden monipuolisin turvallisuuden ja jatkuvan parantamisen toiminnanohjausjärjestelmä.

Järjestelmä tarjoaa monipuoliset työkalut työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamiseen ja tehtävässä kehittymiseen. Järjestelmän avulla työsuojelutiedot saadaan joustavasti ja nopeasti kaikkien käyttäjien ulottuville.