Vuonna 2019 kuoli ennätyksellisen vähän työpaikkatapaturmissa

Vakavat työpaikkatapaturmat ovat Suomessa vähentyneet selvästi 2000-luvulla. 2000-luvun alussa työpaikalla tapahtuneita kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia oli jopa 40-50 vuosittain. Viime vuonna työpaikalla menehtyi 14 henkilöä. Tähän lukuun ei ole laskettu mukaan talkoo- tai vapaaehtoistöissä sattuneita kuolemantapauksia.

Hyvä kehitys on monen tekijän summa eikä yhtä yksittäistä tekijää voi nostaa ylitse muiden. Työsuojelun kehittäminen pitkäjänteistä työtä, jossa ei ole pikavoittoja tarjolla. Asenteiden muuttamiseen menee hyvin pitkä aika.