Tarina Turva Manager oy:n takana

Henry Aunion yrittäjyys alkoi vuonna 2010, kun perusti ensimmäisen turvallisuuteen ja kehittämiseen keskittyvän koulutusyrityksen. Sitä aikaisempi työkokemus oli projektipäällikkötehtävät ESR-rahoitteisessa koulutus- ja kehittämishankkeessa sekä koulutusorganisaatiossa. Hänellä on myös vankka kokemus tuotannollisten asioiden hoitamisesta ja johtamisesta.

Kouluttamalla tuhansia henkilöitä ja tutustumalla satoihin eri organisaatioihin ja yrityksiin häntä jäi askarruttamaan, miksi yritysten turvallisuustasot vaihtelivat huomattavan paljon saman toimialankin sisällä. Varsinkin Pk-yrityksissä oli vaihtelua turvallisuuden hoidossa.

Halu auttaa kaikkia yrityksiä turvallisuuden hallinnassa oli lähtölaukaus Turva Manager Oy:n perustamiseen. Turva Manager Oy:n toiminnassa heijastuu vahvasti Aunion ajatus siitä, että turvallisuus ei saa olla toimivien työkalujen ja resurssien puutteesta kiinni. Palveluidemme avulla yritykset pienestä suureen saavat asiantuntevan ulkopuolisen resurssin yhdistettynä toimiviin digitaalisiin työkaluihin.

Kaiken lähtökohtana oli luoda helppokäyttöisiä toimintamalleja, joilla aidosti parannetaan yritysten henkilöstön hyvinvointia ja kasvatetaan samalla toiminnan tuottavuutta.

Tällä hetkellä koko toimintamme perustuu jatkuvan parantamisen periaatteen varaan. Uskomme vahvasti, että turvallinen työympäristö on samalla tuottava.